با خدمات هوش سان

بیشتر آشنا شوید.

تیم مجرب و حرفه‌ای هوش‌سان، خلبان شما در سفر به یک آینده‌ی هوشمنده!

خدمات ما

 

ما چه

کاری انجام

می دهیم؟

Smart Restaurant

smart flowershop
smart flowershop

Smart Greenhouse

گلخانه هوشمند 

Smart Hotel

هتل هوشمند

 
 

Smart Office

دفتر هوشمند 

Smart Parking

پارکینگ هوشمند 

Smart Powerhouse

موتورخانه هوشمند

 
 

Smart hospital

بیمارستان هوشمند

 
 

Smart Data center

پایگاه داده هوشمند 

پروسه کاری

هوش ســـان چگونه کار می کند؟

4 مرحله کلی در پی اجرای یک پروژه وچود دارد که هوش سان به نحو احسنت به تعهدات خود پایبند باشد .

 هوشمند سازی تخصص ماســـت...

  • هوشمندانه انتخاب کنید.
I

01. مشاوره

مشاوره ، اولین و مهمترین گام به سوی دنیای جدید است.

II

0۲. طراحی

هرآنچه نیاز دارید را با دقت به تمام جزئیات و با توجه به هر چالشی طراحی خواهیم کرد.

III

0۳. ارائه زیر ساخت 

IV

0۴. اجرا و نصب

سیستم های تخصصی

شرکت مهندسی هوش سان با آینده نگری صحیح تمام زیرساخت های لازم برای نیاز شما در زمان حال و آینده را ارائه میکند...

در این مرحله هرآنچه در رویا ببافید را در واقعیت لمس خواهید کرد.

نیاز به مشاوره هوشمند سازی دارید؟

کارشناسان هوش سان برای یک پیشنهاد تخصصی همراه شما هستند ...